Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

Działamy od 1982 roku

ZUŻYCIE TECHNICZNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. Wydanie II

Format A5, 80 stron, okładka miękka, szyta (forma zeszytu).

Nowe technologie, systemy i materiały zastosowane przy budowie budynków mieszkalnych wymagają nowego podejścia do oceny stanu technicznego obiektów. Kontrole stanu technicznego budynków określają stopień zużycia technicznego całego obiektu, jak i poszczególnych jego elementów, miejsca napraw, a także stopień pilności ich wykonania. Dla prostego i czytelnego opisania wad i sposobu dalszego postępowania w sytuacji awaryjnej, niezbędny jest uniwersalny system oceny. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku podjęto próbę przedstawienia sposobów opisania zużycia nieruchomości w formie tabelarycznej.
Rozdziały dotyczące określania kryteriów oceny stanu technicznego budynków i budowli zawierają znane już Państwu tablice dotyczące technologii tradycyjnych, zawarte w opracowaniu z roku 2000 pt.: „Zużycie obiektów budowlanych, podstawowe nazewnictwo budowlane” autorstwa Wacława Baranowskiego, wydawnictwa Warszawskiego Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB Sp. z o.o., uzupełnione o opisy wynikające z praktycznych doświadczeń eksperckich.

W pierwszym wydaniu "Zużycia technicznego obiektów budowlanych" zamieszczono nowe tablice dotyczące kryteriów oceny zużycia budynków i budowli o konstrukcji monolitycznej, żelbetowej i mieszanej.

W niniejszym wydaniu (drugim) zmodyfikowano opisy w tablicach z kryteriami oceny oraz dodano nowe tablice zawierające kryteria oceny stanu technicznego budynków wykonanych w konstrukcji prefabrykowanej, w technologiach typu system szczeciński i WK-70.

Mamy nadzieję, że książka ta będzie przydatna w pracy zawodowej ekspertów budowlanych, zarządców nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych.

Spis treści:
Wstęp
1. Trwałość obiektów budowlanych
2. Zużycie obiektów budowlanych
3. Ocena stanu technicznego obiektów budowlanych
3.1. Kontrole okresowe
3.2. Dodatkowe regulacje dotyczące kontroli okresowych budynków
3.3. Ocena doraźna i docelowa
4. Metody oceny stopnia zużycia obiektów budowlanych
4.1. Metoda wizualna (średniej ważonej)
4.2. Metody czasowe
5. Kryteria oceny stanu technicznego budynków i budowli
5.1. Kryteria oceny stanu technicznego budynków i budowli wykonanych w technologii
tradycyjnej, murowanej
5.2. Kryteria oceny stanu technicznego budynków wykonanych w konstrukcji monolitycznej żelbetowej
5.3. Kryteria oceny stanu technicznego budynków wykonanych w konstrukcji prefabrykowanej, w technologii typu system szczeciński i WK-70
Akty prawne
Literatura