Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

Działamy od 1982 roku

WYCENA BUDYNKÓW - baza danych do metody odtworzeniowej

Półrocznik. Format A5.
Ukazuje się w miesiącach: kwietniu i październiku, z poziomem cen I i III kwartału

Cennik do szacowania wartości budynków i budowli w podejściu kosztowym, techniką szczegółową. Służy do określania wartości budynków mieszkalnych, budownictwa ogólnego, budynków inwentarskich i przemysłowych, oraz wycenę budowli z zakresu robót ziemnych, konstrukcji stalowej, konstrukcji aluminiowej i uzbrojenia terenu.
Zawiera rozdział dotyczący wyceny metodą szczegółową robót według nowych technologii (stropów, docieplania ścian, izolacji przeciwwilgociowych i pokryciowych oraz izolacji rurociągów, nowe materiały ścian, okien, grzejników).

Cennik jest zaopatrzony w dysk CD zawierający wyszukiwarkę pozycji, pozwalający obliczyć wartość pozycji dla własnego obmiaru oraz zliczyć wybrane pozycje.