Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

Działamy od 1982 roku

Szacowanie nieruchomości

Szacowanie wartości:

  • nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych,
  • praw związanych z własnością nieruchomości,
  • nakładów inwestycyjnych.

Informacja: tel. 515272149,  e-mail: wacetob@wacetob.com.pl