Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB powstało w 1982 roku z inicjatywy działaczy Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa jako jednostka gospodarcza wspierająca działalność statutową stowarzyszenia, w oparciu o wykorzystanie kwalifikacji zawodowych jego członków.

Współpracuj

ze specjalistami

Aktualności

Nasza oferta

Sprzedaż wydawnictw fachowych

Prowadzimy sprzedaż literatury fachowej przydatnej w szeroko rozumianym budownictwie.

Polecane wydawnictwa