Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB powstało w 1982 roku z inicjatywy działaczy Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa jako jednostka gospodarcza wspierająca działalność statutową stowarzyszenia, w oparciu o wykorzystanie kwalifikacji zawodowych jego członków.

Współpracuj

ze specjalistami

Nasza oferta

Sprzedaż wydawnictw fachowych

Prowadzimy sprzedaż literatury fachowej, poradników, dzienników budowy, książek obiektu budowlanego i innych rodzajów wydawnictw niezbędnych i przydatnych w szeroko rozumianym budownictwie.

Aktualności

Polecane wydawnictwa