Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

Działamy od 1982 roku

PODSTAWY BUDOWNICTWA – dla rzeczoznawców majątkowych i zarządów nieruchomości

Wydanie IV, 2020 r.

Publikacja zawiera zbiór informacji z obszaru: prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych, technologii stosowanych w budownictwie, procesu inwestycyjnego w budownictwie, eksploatacji nieruchomości oraz kosztorysowania robót budowlanych.

Wydanie IV zostało przygotowane ze względu na konieczność uwzględnienia w podręczniku zmian wprowadzonych w ustawie Prawo budowlane oraz ogłoszenie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, które mają ogromny wpływ na przebieg całego procesu budowlanego. Zmianie uległ nie tylko rozdział dotyczący procesu inwestycyjnego w budownictwie, ale aktualne przepisy uwzględnione zostały także w rozdziale dotyczącym zasad obliczania powierzchni i kubatury obiektów budowlanych (ze względu na zmianę normy powołanej w załączniku do ww. rozporządzenia).
Rozdział dotyczący zużycia obiektów budowlanych został wzbogacony o nowe schematy prezentujące zestawienia elementów i czynników wpływających na zużycie techniczne obiektów budowlanych, zamieściliśmy również tabelę zawierającą kryteria ogólne oceny stanu technicznego budynków i budowli wykonanych w konstrukcji monolitycznej, żelbetowej – dotychczas publikowane były jedynie tabele dotyczące technologii tradycyjnej, murowanej.

Tematyka publikacji w dużym stopniu jest zgodna z wymogami programowymi z zakresu podstaw wiedzy technicznej dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. (Dz. U. 2014/826).