Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

Działamy od 1982 roku

KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH – KNR

Dostępne w formie papierowej katalogi można nabyć w księgarni budowlanej WACETOB.

Katalogi nakładów rzeczowych zawierają jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i sprzętu niezbędne do stworzenia kosztorysu. Na przestrzeni ostatnich 40 lat WACETOB wydał w formie publikacji papierowych szereg KNR-ów, KSNR-ów i KNNR-ów.

Należą do nich m.in.
KNR 2-01 Roboty ziemne
KNR 2-02 tom 1 Konstrukcje budowlane
KNR 2-02 tom 2 Konstrukcje budowlane
KNR 2-05 Konstrukcje metalowe
KNR 2-15 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania
KNR 2-19 Zewnętrzna sieć gazociągowa
KNR 4-01 Roboty remontowe budowlane
KNR 4-02 Roboty remontowe instalacji sanitarnych
KNR 4-03 Roboty remontowe elektryczne
KNR 5-08 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji
KNR 5-10 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna
KNR 7-12 Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne
itd.
W programach kosztorysowych katalogi wydane przez WACETOB są oznaczane literą „W”.