Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

Działamy od 1982 roku

PODSTAWY BUDOWNICTWA dla rzeczoznawców majątkowych i zarządców nieruchomości. Wydanie V

Publikacja „Podstawy budownictwa dla rzeczoznawców majątkowych i zarządców nieruchomości” zawiera zbiór niezbędnych informacji z obszaru: prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych, technologii stosowanych w budownictwie, procesu inwestycyjnego w budownictwie, eksploatacji nieruchomości oraz kosztorysowania robót budowlanych.

Wydanie V zostało przygotowane ze względu na konieczność uwzględnienia w podręczniku zmian wprowadzonych w ustawie Prawo budowlane oraz aktach wykonawczych, między innymi rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, które mają ogromny wpływ na przebieg całego procesu budowlanego, w szczególności jego cyfryzacji. Zamieszczono rozdział o BIM (Building Information Modeling) – czyli modelowaniu informacji o budynku, stanowiącym fundament transformacji cyfrowej w szeroko pojętym budownictwie. Uzupełniono treść podręcznika również o aspekty związane z dokumentacją powykonawcza obiektu, książką obiektu budowlanego e-KOB.
Rozdział dotyczący zużycia obiektów budowlanych został wzbogacony kolorowymi fotografiami i uzupełniony o zagadnienia związane z „dyrektywą budynkową”, tj. dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków EPBD.

Mamy nadzieję, że książka okaże się pomocna zarówno podczas zdobywania wiedzy na temat budownictwa, jak też w trakcie pracy zawodowej rzeczoznawców majątkowych i zarządców nieruchomości. Osoby pragnące poszerzyć znajomość poruszanej tematyki zapraszamy do korzystania z literatury przedmiotu podanej w wykazie na końcu wydawnictwa oraz zamieszczonych przydatnych linków.

Tematyka publikacji, w poprzednich wydaniach w dużym stopniu zgodna z wymogami programowymi z zakresu podstaw wiedzy technicznej dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, w niniejszym wydaniu została znacznie poszerzona, zwłaszcza o informacje niezbędne dla zarządców nieruchomości.

Wydawnictwo można zamówić telefonicznie: 22 622-01-71, e-mail’em: wydawnictwa@wacetob.com.pl,
na stronie: ksiegarnia.budowlana.pl
lub zakupić w księgarniach partnerskich na terenie kraju:

 • WARSZAWA – MTM DIGITAL, tel. 793 995 199
 • GDAŃSK – Księgarnia Fachowa, tel. 735 975 932
 • KRAKÓW – Księgarnia Budowlana FERT, tel. 606 414 333
 • OPOLE – MATMAR, tel. 602 570 924
 • CZĘSTOCHOWA – TAKSATOR, tel. 601 927 384

Scalone Normatywy nr 148

Ukazały się Scalone Normatywy nr 148 z poziomem cen II kw. 2024 r.
Wydawnictwo można zamówić telefonicznie: 22 622-01-71, e-mail’em: wydawnictwa@wacetob.com.pl,
na stronie: ksiegarnia.budowlana.pl
lub zakupić w księgarniach partnerskich na terenie kraju:

 • WARSZAWA – MTM DIGITAL, tel. 793 995 199
 • GDAŃSK – Księgarnia Fachowa, tel. 735 975 932
 • KRAKÓW – Księgarnia Budowlana FERT, tel. 606 414 333
 • OPOLE – MATMAR, tel. 602 570 924
 • CZĘSTOCHOWA – TAKSATOR, tel. 601 927 384

Nowa siedziba WACETOB

Informujemy, że od 1 czerwca 2023 r. nowa siedziba WACETOB mieści się w historycznym budynku Związku Zawodowego BUDOWLANI na ul. Mokotowskiej 4/6 (lokal 208, II piętro).

BRAK MOŻLIWOŚCI ZAKUPÓW STACJONARNYCH

Informujemy, że STACJONARNA KSIĘGARNIA BUDOWLANA WACETOB przy ul. Olesińskiej 21 w Warszawie jest ZAMKNIĘTA.

Zapraszamy do zakupów online na stronie ksiegarnia.budowlana.pl, tel. 515 272 149

Wydawnictwa WACETOB można zakupić w księgarnia partnerskich:

 • WARSZAWA – MTM DIGITAL, tel. 793 995 199
 • GDAŃSK – Księgarnia Fachowa, tel. 735 975 932
 • KRAKÓW – Księgarnia Budowlana FERT, tel. 606 414 333
 • OPOLE – MATMAR, tel. 602 570 924
 • CZĘSTOCHOWA – TAKSATOR, tel. 601 927 384

Zużycie techniczne obiektów budowlanych. Wydanie II

Ukazało się drugie wydanie wydawnictwa „Zużycie techniczne obiektów budowlanych. Metody i kryteria oceny.” Oprócz zmodyfikowania opisów w tablicach dotyczących kryteriów oceny budynków i budowli wykonanych w technologii tradycyjnej, murowanej oraz monolitycznej, żelbetowej dodano nowe tablice dotyczące budynków wykonanych w konstrukcji prefabrykowanej, w technologii typu system szczeciński i WK-70.
Zapraszamy do naszej księgarni budowlanej.

Errata do KNR 2-02 tom I

ERRATA DO KNR 2-02 "KONSTRUKCJE BUDOWLANE - TOM I",

WACETOB - wydanie VI poprawione i uzupełnione, 2017

Strona Miejsce błędu Jest Powinno być
90 Tablica 0211
Lp. 20, kol. 07
10,20 1,020
139 Tablica 0243
Lp. 75, kol. 04
2780 27,80
141 Tablica 0245
Lp. 02, kol. 02
34,0 34,70
260 Tablica 0522
Lp. 23, kol. 03
Lp. 23, kol. 04
103,00
103,00
(103,00)
(103,00)
320 Tablica 0818
Lp. 22, kol. c
Cement M 25
z dodatkami
Cement portlandzki CEM II 32,5
z dodatkami
324 Tablica 0822
Lp. 22, kol. c
Cement m. 25
z dodatkami
Cement portlandzki CEM II 32,5
z dodatkami
345 Tablica 0843
Lp. 22, kol. c
Cement 25 z dodatkami Cement portlandzki CEM II 32,5
z dodatkami
380 Tablica 0925
Lp. 21, kol. c
Cement 25 z dodatkami Cement portlandzki CEM II 32,5
z dodatkami

Errata do „Scalonych normatywów nr 135”

Informujemy, że na stronie 76 Scalonych Normatywów nr 135 (poziom cen I kw. 2021 r.) błędnie podano wskaźniki w złotych na jednostkę w OBIEKCIE NR 137 - Budynek mieszkalny jednorodzinny - domek modrzewiowy z wykuszem.

Wskaźniki na mkubatury i m2 pow. całk. pozostają bez zmian.

Stronę można pobrać poniżej.

Za błąd przepraszamy.