Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

Działamy od 1982 roku

Opracowania z zakresu ekonomiki budownictwa

  • Waloryzacja kontraktów budowlanych.
  • Audyt kosztowy przedsięwzięć budowlanych.
  • Raporty rynkowe w zakresie cen czynników produkcji budowlanej.
  • Sporządzanie i weryfikacja przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, ofertowych, zamiennych i powykonawczych

Informacja: tel. 515-272-149,  e-mail: wacetob@wacetob.com.pl