Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

Działamy od 1982 roku

PODEJŚCIE KOSZTOWE W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI – metodologia, zużycie, przykłady

Wydanie IV, 2020 r.

Publikacja zawiera informacje dotyczące wycen nieruchomości w podejściu kosztowym, metodą koszów odtworzenia, techniką elementów scalonych, techniką szczegółową oraz techniką wskaźnikową, w tym także informacje związane z ustalaniem stopnia zużycia obiektów budowlanych dla potrzeb szacowania wartości nieruchomości.

Po części teoretycznej zamieszczono przykłady operatów szacunkowych sporządzonych w podejściu dochodowym, metodą kosztów odtworzenia, różnymi technikami.

Od ukazania się III wydania „Podejścia kosztowego w wycenie nieruchomości” minęło pięć lat. Mimo, że nie zmieniła się metodologia opracowywania operatów w podejściu kosztowym przygotowaliśmy nowe wydanie poradnika. Zaktualizowaniu uległy fragmenty aktów prawnych cytowane w części ogólnej, w której zebrano informacje dotyczące wycen nieruchomości w podejściu kosztowym. Do czterech dotychczas publikowanych przykładów operatów dodano przykład zawierający określenie wartości nakładów poniesionych na nieruchomość lokalową w oparciu o podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę szczegółową. Wartość nakładów została określona na podstawie kosztów wykonania nakładów wycenionych w kosztorysie wykonanym w programie kosztorysowym. Kosztorys stanowi załącznik do przykładowego operatu szacunkowego.