Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

Działamy od 1982 roku

PODSTAWY BUDOWNICTWA dla rzeczoznawców majątkowych i zarządców nieruchomości. Wydanie V

Publikacja „Podstawy budownictwa dla rzeczoznawców majątkowych i zarządców nieruchomości” zawiera zbiór niezbędnych informacji z obszaru: prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych, technologii stosowanych w budownictwie, procesu inwestycyjnego w budownictwie, eksploatacji nieruchomości oraz kosztorysowania robót budowlanych.

Wydanie V zostało przygotowane ze względu na konieczność uwzględnienia w podręczniku zmian wprowadzonych w ustawie Prawo budowlane oraz aktach wykonawczych, między innymi rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, które mają ogromny wpływ na przebieg całego procesu budowlanego, w szczególności jego cyfryzacji. Zamieszczono rozdział o BIM (Building Information Modeling) – czyli modelowaniu informacji o budynku, stanowiącym fundament transformacji cyfrowej w szeroko pojętym budownictwie. Uzupełniono treść podręcznika również o aspekty związane z dokumentacją powykonawcza obiektu, książką obiektu budowlanego e-KOB.
Rozdział dotyczący zużycia obiektów budowlanych został wzbogacony kolorowymi fotografiami i uzupełniony o zagadnienia związane z „dyrektywą budynkową”, tj. dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków EPBD.

Mamy nadzieję, że książka okaże się pomocna zarówno podczas zdobywania wiedzy na temat budownictwa, jak też w trakcie pracy zawodowej rzeczoznawców majątkowych i zarządców nieruchomości. Osoby pragnące poszerzyć znajomość poruszanej tematyki zapraszamy do korzystania z literatury przedmiotu podanej w wykazie na końcu wydawnictwa oraz zamieszczonych przydatnych linków.

Tematyka publikacji, w poprzednich wydaniach w dużym stopniu zgodna z wymogami programowymi z zakresu podstaw wiedzy technicznej dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, w niniejszym wydaniu została znacznie poszerzona, zwłaszcza o informacje niezbędne dla zarządców nieruchomości.

Wydawnictwo można zamówić telefonicznie: 22 622-01-71, e-mail’em: wydawnictwa@wacetob.com.pl,
na stronie: ksiegarnia.budowlana.pl
lub zakupić w księgarniach partnerskich na terenie kraju:

  • WARSZAWA – MTM DIGITAL, tel. 793 995 199
  • GDAŃSK – Księgarnia Fachowa, tel. 735 975 932
  • KRAKÓW – Księgarnia Budowlana FERT, tel. 606 414 333
  • OPOLE – MATMAR, tel. 602 570 924
  • CZĘSTOCHOWA – TAKSATOR, tel. 601 927 384