Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

Działamy od 1982 roku

Opinie prawne

Opracowujemy opinie prawne, w tym:

  • Analizy zgodności umów o roboty budowlane z obowiązującymi przepisami, w  tym również Pzp
  • Analizy umów pod kątem rozliczania robót zgodnie z zapisami umownymi,
  • Ustalanie lub weryfikacja zasadności robót zamiennych i dodatkowych i ich rozliczanie

Informacje: tel. 22 622 13 46, e-mail: okrb@wacetob.com.pl