Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

Działamy od 1982 roku

Kontrola realizacji przedsięwzięcia developerskiego.

Usługa dla banków prowadzących mieszkaniowe rachunki powiernicze.
(Zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego)

Przeprowadzenie działań sprawdzających zakończenie etapów określonych w harmonogramie przedsięwzięcia developerskiego.
Każda kontrola jest kończona sporządzeniem raportu.

Usługa jest wykonywana przez doświadczonych inżynierów i techników budownictwa dysponujących odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Informacja: tel./fax 22 626-00-21, e-mail: ctb@wacetob.com.pl