OPINIE PRAWNE - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, UMOWY I ROZLICZANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Opracowujemy opinie prawne, w tym:

  • Analizy zgodności umów o roboty budowlane z obowiązującymi przepisami, w  tym również Pzp
  • Analizy umów pod kątem rozliczania robót zgodnie z zapisami umownymi,
  • Ustalanie lub weryfikacja zasadności robót zamiennych i dodatkowych i ich rozliczanie

Kontakt:  WARSZAWA, ul. Olesińska 21, tel. 22 622 13 46  okrb@wacetob.com.pl