KOSZTORYSOWANIE

Opracowujemy przedmiary robót i kosztorysy: inwestorskie, ofertowe, zamienne, powykonawcze w następujących branżach:

  • ogólnobudowlana inwestycyjne;
  • ogólnobudowlana remontowe;
  • instalacje sanitarne (wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, ciepła technicznego, wody lodowej, wentylacyjne i klimatyzacyjne);
  • instalacje elektryczne (w tym również linie energetyczne);
  • instalacje teletechniczne i sieci strukturalne.

 

Sprawdzenia i weryfikacje przedmiarów i kosztorysów, 
opracowywanie i aktualizacje katalogów nakładów rzeczowych,
opracowujemy inwentaryzacje budynków i obiektów dla potrzeb kosztorysowania.
Aktualizację i waloryzację kosztorysów

Kontakt:  WARSZAWA, ul. Olesińska 21 22 622 13 46  okrb@wacetob.com.pl