Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

Działamy od 1982 roku

Konsultacje w zakresie zamówień publicznych i kosztorysowania

Udzielamy konsultacji i wykonujemy opinie z zakresu:

  • zamówień publicznych
  • podatku VAT w budownictwie
  • kosztorysowania robót budowlanych
  • umów o roboty budowlane
  • zagadnień prawnych z dziedziny budownictwa
  • wynagrodzeń i rozliczeń za roboty budowlane

Informacja: tel. 22 622 13 46,  e-mail: okrb@wacetob.com.pl