Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

Działamy od 1982 roku

Ekspertyzy, opinie i orzeczenia techniczne

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie oceny i badania stanu technicznego budynków i budowli, orzeczeń i opinii, ekspertyz, konsultingu technicznego (określenie i korekta wad technicznych i konstrukcyjno-użytkowych).
Wykonujemy oceny stanu budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania lub planowanej przebudowy, ocenę stanu instalacji, opis uszkodzeń powstałych w badanych elementach (rysy, pęknięcia, zawilgocenia i zagrzybienia), ocenę przyczyn powstawania uszkodzeń, zalecenia dotyczące koniecznych napraw, wzmocnień, osuszenia i ocieplenia oraz zalecenia co do sposobu wykonania tych napraw.

Przeprowadzamy okresowe kontrole obiektów budowlanych.

Opracowania są wykonywane przez doświadczonych inżynierów i techników budownictwa dysponujących odpowiednimi uprawnieniami oraz rzeczoznawców budowlanych.

Od lat utrzymujemy ścisłą współpracę z Politechniką Warszawską i Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie oraz innymi jednostkami posiadającymi zaplecze laboratoryjne.

Informacja: tel./fax 22 626-00-21, e-mail: ctb@wacetob.com.pl