Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

Działamy od 1982 roku

Przygotowanie, sprawdzenie i weryfikacja dokumentacji przetargowej

Przygotowujemy, sprawdzamy i weryfikujemy  dokumentację przetargową na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego:

  • Nakłady inwestycyjne
  • Wartość  kosztorysową inwestycji i robót
  • Budżet inwestycji
  • SIWZ wraz projektami umów
  • Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót
  • Program Funkcjonalno-Użytkowy

Informacja: tel. 22 622 13 46,  e-mail: okrb@wacetob.com.pl