WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Sporządzamy wyceny nieruchomości:

 • niezabudowanych i zabudowanych,
 • mieszkaniowych (domy jedno i wielorodzinne, lokale mieszkalne),
 • komercyjnych (budynki biurowe, handlowe, obiekty usługowe, hotele, etc),
 • przemysłowych (obiekty fabrycnze, produkcyjno-magazynowe),
 • rolnych i leśnych,
 • zabytkowych,
 • specjalnego przeznaczenia,
 • pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (mienie zabużańskie)
 • oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych.

Wyceny realizujemy dla potrzeb:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • negocjacji kupna/sprzedaży,
 • wniesienia aportu,
 • przekształceń własnościowych,
 • sprawozdań finansowo-księgowych,
 • upadłościowych i egzekucyjnych,
 • ustalania opłat wywołanych zmianą planu zagospodarowania,
 • ustalania opłat adiacenckich,
 • naliczania opłat cywilno-prawnych,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • obliczenia wartości poniesionych strat dla potrzeb uzyskania odszkodowania,
 • obliczenia wartości nakładów poniesionych na rozbudowę i modernizację
 • oraz innych celów wynikających z Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykonujemy również opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości, ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
 • wyliczania wartości poniesionych strat dla potrzeb uzyskania odszkodowania,
 • wyliczania wartości nakładów poniesionych na rozbudowę i modernizację.

Obsługujemy w zakresie wyceny nieruchomości, sporządzania opinii, ekspertyz lub doradztwa:

  • osoby fizyczne
  • banki,
  • urzędy,
  • przedsiębiorstwa,
  • oraz inne osoby, które zamówią u nas usługę.

Prace wykonują wysokiej klasy rzeczoznawcy posiadający wieloletnią praktykę zawodową, ukończone stosowne seminaria i kursy, wykazujący się w swojej działalności wysokim profesjonalizmem oraz znajomością rynku nieruchomości.

Nasze opracowania spełniają wymogi formalne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawne i standardy zawodowe.

Informacje: tel./fax (22) 825-61-91, e-mail: nieruchomosci@wacetob.com.pl