Wyszukiwarka

Komentarze

Materiały udostępniamy w ciągu 48 godzin (dni robocze) od wpłynięcia należności na konto WACETOB:
nr 33 1020 1156 0000 7702 0006 9310 (w tytule przelewu prosimy podać NUMER artykułu)
.
Informację o udostępnieniu artykułu przesyłamy sms-em (ewentualnie e-mail'em).

ARTYKUŁY:

A.1. UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

A.2. ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ WEDŁUG NOWYCH ZASAD