35 LAT DZIAŁALNOŚCI WACETOB

W marcu 2017 roku minęło 35 lat działalności Warszawskiego Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB. Firma doskonale odnajduje się na trudnym rynku usług, opierając działalność na wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze specjalistów.

 
    Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB powstało w 1982 roku z inicjatywy działaczy Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, jako jednostka gospodarcza wspierająca działalność statutową stowarzyszenia, w oparciu o wykorzystanie kwalifikacji zawodowych jego członków.
    Pierwsze trudne lata działalności poświęcone były dopracowywaniu nowych form pracy, poszukiwaniu własnych oryginalnych rozwiązań prawno-organizacyjnych i ekonomicznych w ówczesnych uwarunkowaniach gospodarczych.
Wysiłek koncepcyjny i organizatorski włożony w pierwszym okresie działalności sprawił, że efekty nie dały na siebie długo czekać. Warszawskie Centrum dynamicznie rozwijało się, zdobywając coraz większe uznanie w środowisku budowlanym.
Zakres działalności Warszawskiego Centrum obejmował wówczas: propagowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, prowadzenie zagadnień wynalazczości i ochrony patentowej, prowadzenie usług projektowych i szkoleniowych. W ramach Centrum działała prężnie Grupa Ekspertów, prowadzono szkolenia specjalistyczne, organizowano seminaria i konferencje naukowo-techniczne.
Poszukiwano ciągle nowych form działania, które jeszcze bardziej zdynamizowałyby i uatrakcyjniły przekaz wiedzy i doświadczeń nauki i techniki budowlanej. Np. w 1986 r. w Warszawskim Centrum utworzona została pracownia filmowa dla produkcji profesjonalnych filmów instruktażowo-szkoleniowych. Cen-trum było też głównym animatorem telewizyjnej „Wszechnicy Budowla-nej”, oraz osiągnęło sukces zdobywając srebrny medal w światowym salonie wynalazków EUREKA 86 w Brukseli za „KRYLA-FLO”.
    Potrzeba dostosowania działalności do zmieniających się wymogów rynku spowodowała ewolucję firmy i przebudowę profilu działania w kierunku rozwijania doradztwa, kon-sultingu i działań marketingowych na rzecz innych jednostek gospodarczych. Wykonywano kompleksowe usługi w dziedzinie budownictwa w zakresie ekspertyz i opinii tech-nicznych, wycen nieruchomości i majątku trwałego przedsiębiorstw, promocji i marketingu technologii, materiałów i urządzeń, projektowania, kosztorysowania, nadzorów inwestorskich, produkcji technicznych i informacyjnych filmów video.
WACETOB był wydawcą: miesięczników „Przegląd Budowlany”, „Ceny, normowanie i kosztorysowanie robót budowlanych”, „Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego i inwestora”, cenników do wyceny budynków i innych wydawnictw technicznych dla budownictwa.
Firma organizowała szkolenia, prowadzono Studium Podyplomowego Szacowania Nieruchomości, wykonywane były opinie, ekspertyzy i inne opracowania na zlecenia podmiotów gospodarczych. Opracowano i wydano szereg Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR - W).
    Rozpoczęto sprzedaż wydawnictw własnych, a następnie również innych wydawców, co stało się zalążkiem dzisiejszej Księgarni Budowlanej.
    WACETOB od 14 marca 2008 roku ma Certyfikat potwierdzający, że System Zarządzania Jakością (SZJ) spełnia wymagania normy EN ISO 9001. SZJ w zakresie: prowadzenia nadzorów budowlanych, opracowywania ekspertyz, opinii, dokumentacji przetargowych i kosztorysowych odgrywa w naszej firmie ważną rolę, z uwagi na to, że wykonujemy usługi dla wielu Zleceniodawców i ich zadowolenie jest dla nas najważniejsze.
    Szereg zmian podyktowanych koniecznością rynkową, potrzebami rynku budowlanego oraz chęcią rozwoju, ukształtował dzisiejszy obraz firmy. Aktualnie WACETOB tworzą: Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych, Ośrodek Centrum Techniczne Budownictwa, Dział Nieruchomości i Szkoleń oraz Księgarnia Budowlana. Prowadzimy działalność w zakresie sporządzania: ekspertyz kosztorysowych i ekonomicznych, opinii i orzeczeń technicznych, opinii z zakresu zamówień publicznych, projektów umów oraz kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych. Świadczymy usługi w zakresie nadzorów inwestorskich, pełnienia funkcji inżyniera kontraktu, przygotowania, sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji przetargowej, wycen nieruchomości, organizacji szkoleń i kursów a także praktyk zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości.
Prowadzimy działalność wydawniczą.

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania