ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE W 2020 r. I PO 1.01.2021 r.

Zapraszamy wszystkich uczestników procesu budowlanego realizowanego w ramach zamówień publicznych na DWUDNIOWE szkolenie w trakcie którego zostaną omówione  najważniejsze  problemy  specyficzne  dla  udzielania  zamówień  publicznych   na  roboty  budowlane.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie - informacja o akualnym stanie prawnym
 1. Definicje, określenie i opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
 • podstawowe definicje i ich praktyczne znaczenie
 • opracowania opisujące przedmiot zamówienia: dokumentacja projektowa, STWiORB, PF-U
 • dodatkowe elementy opisu: wymagania dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę
 • łączenie i dzielenie zamówienia na części
 1. Zasady określenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, planowanych kosztów oraz kwoty środków, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 • kosztorys inwestorski, planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych
 • orientacyjna wartość zamówienia w planie postępowań o udzielenie zamówień
 • oszacowanie kwoty środków, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
 • wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
 • zasady korzystania z potencjału podmiotów trzecich
 1. Podwykonawstwo w zamówieniach na roboty budowlane
 • obligatoryjne ustalenia wprowadzane do SIWZ
 • uwarunkowania dotyczące możliwości powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom
 • podwykonawstwo a korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 • bezpośrednia zapłata podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
 1. Zasady stosowania kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty
 • definicja najkorzystniejszej oferty
 • kryterium ceny lub kosztów
 • kryterium kosztu określane z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia
 • organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia jako kryterium w zamówieniach na wykonanie lub zaprojektowanie i  wykonanie robót budowlanych
 1. Badanie i ocena ofert: sprawdzanie i poprawianie kalkulacji ceny
 • opis sposobu obliczenia ceny, zasady stosowania kosztorysów jako formy kalkulacji ceny oferty
 • rażąco niska cena lub koszt lub ich istotne części składowe

 

 1. Dyskusja i konsultacje

Szkolenie przeprowadzi mgr inż. Andrzej Warwas, wykładowca na szkoleniach w zakresie tematyki zamówień publicznych na roboty budowlane, umów i rozliczeń, kosztorysowania, przygotowania i organizacji budowlanego procesu inwestycyjnego, autor publikacji książkowych i artykułów w czasopismach fachowych nt. budowlanego procesu inwestycyjnego, zamówień publicznych oraz umów, rozliczeń i kosztorysowania w budownictwie, trener  i   arbiter  z  byłej  listy  Prezesa  UZP. 

 

Szkolenie planowane jest w Warszawie przy ul. Olesińskiej 21 (siedziba WACETOB) w godzinach
dzień 1 - 9.00 - 16.00
dzień 2 - 9.00 - 14.00
(14 godzin edukacyjnych)

TERMIN SZKOLENIA:  do uzgodnienia

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu dwudniowym wynosi:
984 zł (800 zł + 23% VAT).
Wpłaty należy dokonać na konto WACETOB po potwierdzeniu terminu szkolenia.
Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat udziału, bufet kawowy w przerwach i przerwę kanapkową w 1 dniu szkolenia.

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia.
Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone e-mail'em lub telefonicznie.
W przypadku odwołania szkolenia lub konieczności uruchomienia kolejnego wszystkim osobom zgłoszonym zostanie zaproponowany późniejszy termin.
Ilość osób biorących udział w szkoleniu jest ograniczona.
W przypadku zgłoszenia większej ilości osób istnieje możliwość negocjacji ceny i ustalenia indywidualnego terminu szkolenia. 

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia 1-dniowego.


Informacje i zgłoszenia:

nieruchomosci@wacetob.com.pl

tel./fax 22 825-61-91


Zapraszamy

 

do pobrania

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania