EKSPERTYZY KOSZTORYSOWE I EKONOMICZNE

  • Opracowujemy ekspertyzy kosztorysowe i ekonomiczne w zakresie zamówień publicznych, podatku VAT, kosztorysowania robót budowlanych oraz umów,
  • Sporządzamy audyty inwestycji budowlanych pod kątem zarządzania kosztami w trakcie lub po zakończeniu budowy.
  • Wykonujemy analizy i prognozy zmiany cen robót i innych czynników produkcji  robocizny, materiałów i sprzętu
  • Opracowujemy opinie w sprawach przed KIO, na zlecenie Sądów oraz dla ubezpieczycieli
  • Służymy pomocą w sytuacjach konfliktowych między uczestnikami procesu inwestycji,

Kontakt:  WARSZAWA, ul. Olesińska 21 tel. 22 622 13 46, okrb@wacetob.com.pl