KONSULTACJE W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I KOSZTORYSOWANIA

Udzielamy konsultacji bezpośrednich i opinii pisemnych z zakresu:

  • zamówień publiczych
  • podatku VAT w budownictwie
  • kosztorysowania robót budowlanych
  • umów o roboty budowlane
  • zagadnień prawnych z dziedziny budownictwa
  • wynagrodzeń i rozliczeń za roboty budowlane

Kontakt:  WARSZAWA, ul. Olesińska 21, tel. 22 622-13-46, okrb@wacetob.com.pl