Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci


Marii Piotrowskiej-Sielewicz


wieloletniego pracownika naszej Firmy, życzliwej Koleżanki,

którą wspominać będziemy jako pogodną i zawsze uśmiechniętą.


Będzie nam brakowało jej zaanagażowania i odpowiedzialności.