PRAWO BUDOWLANE - PROCES INWESTYCYJNY

Zapraszamy wszystkich uczestników procesu budowlanego na jednodniowe szkolenie dotyczące REALIZACJI PROCESU INWESTYCYJNEGO - Prawa budowlanego od koncepcji przez pozwolenia na budowę do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Program szkolenia:

 1. Proces inwestycyjny w budownictwie
  - Definicja procesu inwestycyjnego
  - struktury realizacji inwestycji
  - przepisy prawne regulujące proces inwestycyjny
  - ryzyko w zarządzaniu projektem inwestycyjnym
 2. Uwarunkowania przestrzenne, środowiskowe, konserwatorskie i inne.
  - ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  - zgodność z planem szczegółowym
 3. Zasady opracowania i uzgodnienia projektu architektoniczno-budowlanego - sporządzenie dokumentacji technicznej.
 4. Szacowanie kosztów (wprowadzenie do kosztorysowania, przedmiar i kosztorys inwestorski, rodzaje kosztorysów).
 5. Zatwierdzenie projektu budowlanego i decyzja o pozwoleniu na budowę.
 6. Realizacja zadania inwestycyjnego
  - warunki i czynności poprzedzające rozpoczęcie budowy
  - zasady wykonywania i odbioru robót budowlanych
  - zmiany w realizacji
 7. Warunki przekazywania do użytkowania obiektu budowlanego.
 8. Rozliczenie budowy (rozliczenie inwestycji).
 9. Remonty i modernizacja (przebudowa istniejących obiektów budowlanych, definicja i skutki samowoli budowlanej).

Zainteresowanym przesyłamy pełny program szkolenia.
Istnieje możliwość dostosowania programu do potrzeb Zamawiającego.

Szkolenie przeprowadzi dr inż. Tomasz J. Wojtkiewicz, wykładowca na  Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, na kursach i szkoleniach specjalistycznych, autor i współautor wielu artykułów i publikacji.

Szkolenie planowane jest w Warszawie przy ul. Olesińskiej 21 (siedziba WACETOB) w godzinach 8.00 - 16.00

TERMIN SZKOLENIA: zostanie ustalony w miarę napływu chętnych

Koszt uczestnictwa 1 osoby w 8-godzinnym szkoleniu jednodniowym wynosi:
615,00 zł (500 zł + 23% VAT).
Wpłaty należy dokonać na konto WACETOB po potwierdzeniu terminu szkolenia.
W przypadku zgłoszenia większej ilości osób istnieje możliwość negocjacji ceny i ustalenia indywidualnego terminu szkolenia.
Przykładowa cena dla zorganizowanej grupy do 15 osób - 4920,00 zł (4000,00 zł + 23% VAT)

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu, salę wykładową, materiały szkoleniowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i przerwę kanapkową.


Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia.
Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone e-mail'em lub telefonicznie.
W przypadku odwołania szkolenia lub konieczności uruchomienia kolejnego wszystkim osobom zgłoszonym zostanie zaproponowany późniejszy termin.
Ilość osób biorących udział w szkoleniu jest ograniczona.

Informacje i zgłoszenia:

nieruchomosci@wacetob.com.pl

tel./fax 22 825-61-91

 

do pobrania