SPRZEDAŻ WYDAWNICTW

KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

obowiązujący wzór
wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie książki obiektu budowlanego
(Dz.U. Nr 120 poz. 1134)

gallery
cena brutto: 12,30 PLNcena netto: 10,00 PLN> pokaż koszyk > rejestracjaszt.