SPRZEDAŻ WYDAWNICTW

DZIENNIK BUDOWY - 10 stron

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.
Treść i forma Dziennika Budowy są zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.), uwzględniają zmiany wg rozporządzenia MInistra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1775).
DB-10 zawiera 10 ponumerowanych stron wraz z kopiami.
Dziennik Budowy wykonany jest z papieru samokopiującego (załączamy tekturową podkładkę) dwukolorowego (oryginał – biały, kopia – żółta, z perforacją ułatwiającą oddzielenie), twarda okładka z nadrukiem do wypełnienia zabezpieczona jest folią.

gallery
cena brutto: 12,50 PLNcena netto: 10,16 PLN> pokaż koszyk > rejestracjaszt.